Euromat và Van Kansuilen Branche nộp đơn Khiếu nại Viện trợ cấp Tiểu bang

Euromat and Van Kansspelen Branche file a State Aid Complaint

Euromat, Liên đoàn Trò chơi và Giải trí Châu Âu cùng với Tổ chức Van Kansangelen Branche đã đệ đơn khiếu nại về viện trợ của nhà nước.

Euromat and Van Kansspelen Branche file a State Aid Complaint

Bà Kok, chủ tịch của Euromat, tuyên bố nếu đề xuất được thông qua nó sẽ có lợi cho ngân sách tiếp thị của các nhà khai thác trực tuyến, những người không “cần sự trợ giúp của Chính phủ Hà Lan để duy trì tính cạnh tranh”.

, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *