Khảo sát của AGA cho thấy hơn 33 triệu người Mỹ dự định đặt cược vào mùa giải NFL 2020-21;

Một nghiên cứu trực tuyến được thực hiện cho Hiệp hội Trò chơi Hoa Kỳ cho thấy hơn 33 triệu người Mỹ trưởng thành dự định đặt cược vào mùa giải NFL 2020-21, với 34 phần trăm để …