Ngành cá cược thể thao của Ý phải đối mặt với đề xuất thuế doanh thu 0,5%

Tiền thu được từ nhiệm vụ đã lên kế hoạch đối với các công ty cá cược thể thao được cho là sẽ được sử dụng để giúp các câu lạc bộ thể thao của quốc gia phục hồi sau sự khóa chặt do coronavirus gây ra.